Zápis žáků

do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

 

 

1. Z důvodu špatné epidemiologické situace proběhne na naší škole zápis do prvních ročníků odevzdáním  potřebných dokumentů ve dnech

1.4. - 23.4.2021

 

 

 

 2. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími   způsoby:

- do datové schránky školy

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou ( rozhodující je datum podání na poštu )

- osobním podáním ve škole - v tomto případě je nutno domluvit předem termín předání na tel.č. 724 937 701

Tiskopisy k vyplnění v přílohách tohoto článku. Tyto tiskopisy je možné si v termínu

1.4. - 23.4.2021 vyzvednout v recepci školy.

Současně se žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Provoz školní recepce 

Ranní provoz vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod.

Odpolední provoz vždy v pondělí a středu od 12:00 do 16:00hod.

 

3. Doplňující informace

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.

 

4. Pro školní rok 2021 - 2022 

připravujeme opět 2 třídy prvňáčků.

Třídními učitelkami by měly být:

Mgr. Kateřina Spurná

Mgr. Michaela Járková

Ve třídě p. Spurné bude opět probíhat genetická výuka čtení.

 

5. Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

  1. V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.
  2. Dále budou do seznamu našich žáků zařazeni zájemci z jiných spádových obvodů, kteří mají na naší škole staršího sourozence.
  3. Ve třetím sledu se na naši školu dostanou ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří.
  4. Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce, a v jejich obci není základní škola.
  5. Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.
  6. Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.
  7. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ZÁKLADNÍ ŠKOLA v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.
  8. V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.
  9. Po 23. 4. 2021 ředitelství školy uzavře zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 a zveřejní pod evidenčními čísly přijaté žáky na úřední desce a webových stránkách školy.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podepíše zákonný zástupce na vyzvání školy po telefonické domluvě.

Malá ochutnávka z naší školy

Upozornění pro strávníky!!!

Od 1.3.2021 je uzavřena školní jídelna, všem dětem budou obědy odhlášeny. Po opětovném návratu do školy si je děti nebo jejich zákonní zástupci zase přihlásí. 

Jiřina Baráková
vedoucí ŠJ

Výuka a provoz školy od 15. 2. 2021- aktualizováno k 1.3.2021!!!

Od 1.3.2021 se všichni žáci naší školy vzdělávají distančně.

Nové nařízení MZ ČR pro školy platné od 25.2.2021

Ve škole pohyb všech osob pouze v respirátoru ( bez výdechu) nebo chirurgické roušce viz. příloha níže.

Situace je stále velmi vážná a nám jde o ochranu všech zaměstnanců školy a zamezení nutnosti uzavření tříd kvůli karanténě.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Vydání pololetního vysvědčení - Aktualizováno!!!

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

V pololetí žáci dostanou výpis z vysvědčení. 

 

1. - 2. třída dostanou vysvědčení dne 28.1.2021 v době vyučování.

Třídní učitelé 3. - 9.roč. předají informace zákonným zástupcům v programu MS Teams v soukromém chatu .

Kdo nemá možnost komunikace v tomto programu, může si výpis z vysvědčení převzít v recepci školy v týdnu od 1.2. - 5.2.2021 v provozních hodinách recepce.

Fyzické předání vysvědčení proběhne po návratu žáků do školy.

 

Stále prosím sledujte web školy, kde vás budeme informovat o veškerých změnách.

Přejeme všem hezký den 

vedení školy