Volno ředitele školy

Na dny 25. a 26. 10. 2021 rozhodl ředitel školy udělit mimořádné volno pro žáky (dle § 24, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)

 (nutno provést dezinfekci, ionizaci tříd, revizi topných těles)

 

Následují podzimní prázdniny a státní svátek. Opět do školy se tak žáci vrátí 1. 11. 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Dne 8.10.2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (volební

místnost ve školní jídelně).

Z tohoto důvodu končí 1. stupeň výuku v 10:45 a 2. stupeň v 11:15.

Zahájení školního roku 2021/22

Vítání prvňáčků a žáků přípravné třídy

1.9.2021 se shromáždí děti s doprovodem před školou a vyčkají příchodu paní učitelky a paní asistentky a společně se odeberou do svých tříd.              ( !!!!! prosíme doprovod za rodinu max. 2 osoby a nutností je respirátor FFP2!!!!) děti s chirurgickou rouškou. Ostatní informace předají paní učitelky ve třídách.

1.;6.;9.9.2021 proběhne testování na Covid-19 ve 2. až 9. třídě. Žáci starší 12let, kteří jsou po očkování ( po druhé dávce min.14dní) a všichni žáci, kteří prodělali Covid-19 ( max 180dní zpětně), dodají 1.9.2021 o tomto potvrzení svému třídnímu učiteli a následně se nemusí testovat. 2.9.2021 proběhne testování žáků 1. a přípravné třídy. Otestovaní žáci s negativním výsledkem nebudou muset mít při výuce roušku, pouze při pohybu po škole. Žáci, kteří odmítnou testování, jsou povinni mít roušku nasazenou po celou dobu pobytu ve škole. Tato mimořádná opatření jsou prozatím platná do 9.9.2021, poté bude škola postupovat dle pokynů KHS.

 

1.-9.9.2021 též režimová opatření ve školní jídelně

- před vstupem do ŠD si žák vždy dezinfikuje ruce

- žák si sám odebere pouze talíř s jídlem

- žák si sám nebere příbor ze společných dóz, je mu předán

- žák si sám nebere pití, je mu naléváno asistentkou

 

Informace pro strávníky

Prosím strávníky, kteří platí stravné přes účet, aby uhradili zálohy na září v tomto týdnu/zálohy jsou vždy měsíc dopředu/ a oznámili, od kdy začnou chodit na obědy. Strávníci , kteří budou platit hotově, mohou platit každý den od 7,30 hodin do 14 hodin. 
 
Ve středu 1.9.2021 budou obědy vydávány pouze od 11 hodin do 12 hodin, proto prosím o přihlášení nejdéle 1.9.2021 do 7,30 hodin. 2.9. a 3.9.2021 budou obědy vydávány od 11,40 do 13,30 hodin. Od 6.9.2021 již běžný režim školní jídelna až do 14,00.
 
 
Ceny obědů zůstávají stejné , ceny karty na výdej obědů a plastového pouzdra ve výši 40 korun taktéž zůstávají stejné. Prosím zkontrolovat, zda máte funkční karty k odběru jídla, jinak prosím zakoupit u vedoucí ve školní jídelně.
 
Prosím rodiče nebo zákonné zástupce o řádné vyplnění přihlášky ke stravování, kterou obdržíte v kanceláři ŠJ nebo Vám ji rozdají třídní učitelé ve třídách.
 
Děkuji předem za spolupráci a popřeji všem strávníkům velikou chuť do nového školního roku !
 
Další informace u vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ       
Baráková Jiřina