Provoz školní recepce pro žáky bez připojení k internetu

 

Ranní provoz vždy v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00hod.

Odpolední provoz vždy v pondělí a středu od 12:00 do 16:00hod.

 

 

Vyzýváme žáky, aby si učivo vyzvedávali vždy v pondělí a vypracované úkoly odevzdávali v pátek a tím měli dostatek času na splnění zadaných úkolů.

Připomínáme, že distanční výuka je povinná a pokud se žák nemůže této výuky účastnit z důvodu nemoci či lékaře, musí být svým zákonným zástupcem řádně omluven!!!