Družina v době vedlejších školních prázdnin

7-15hod

 

 

Jak se dostanete do školní družiny?

V 7hod osobní vyzvednutí před školou paní vychovatelkou a společný odchod do šaten.

 

 

 

Při pozdějším příchodu?

Levý vchod školy ZŠ Petlérská.

Zazvonit na zvonek „družina“- automatické otevření p. vychovatelkou.

Po vstupu rovně a poté po schodech nahoru do šatny.

 

Do družiny mohou dorazit pouze přihlášené děti viz článek níže. Děkujeme za pochopení.

 

V letošním školním roce bude zajišťovat ZŠ Petlérská školní družinu v době vedlejších prázdnin.

V příloze najdete rozpis prázdnin a přihlášku do ŠD, kterou je potřeba při zájmu odevzdat.

 

Podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na 29.9.2023 ředitelské volno z důvodu nastavení topného systému a dezinsekce školy. Jídelna školy a školní družina nebude v tento den v provozu.

Mgr. Jiří Kypta

ředitel školy

 

Vážení rodiče,

 
dne 4. 9. 2023 proběhne slavnostní uvítání prvňáčků a žáčků nastupujících do přípravných tříd.
Sraz je nejpozději v 8:00 před školou, odkud si naše nové žáčky společně s Vámi odvedeme do školního atria.
Ve školním atriu proběhne následně rozřazení do jednotlivých tříd (1.A, 1.B + dvě přípravné třídy). Třídní učitelky společně s asistentkami si své žáky s rodiči odvedou do tříd, kde kromě přivítání žáčků proběhne následně uvítací třídní schůzka pro rodiče. Očekávaný konec bude kolem 9:30.
 
Těšíme se na Vás!