Od 1.12.2022 bude otevřena druhá přípravná třída na naší škole!!!!

Tuto novou třídu povede Klára Boháčová DiS.

 

Třída je určená pro děti s odkladem povinné školní docházky, případně v posledním roce před nástupem do 1.třídy

 

PRO KOHO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA?

Je určena především pro děti:

• s odkladem školní docházky
• se sníženou schopností soustředit se
• s grafomotorickými obtížemi
• s vadou řeči
• s poruchou koordinace pohybu, zrakovou či sluchovou

 

Prvořadým posláním přípravné třídy je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy a tím tak případně předcházet jeho neúspěšnému školnímu startu.

 

Více na:

ZŠ Petlerská - Přípravná třída (zsddmklasterec.cz)

 

Pro další informace neváhejte zavolat do kanceláře školy tel:


tel .:   +420 474 375 958

mob .: +420 724 937 701

Nebo se zastavte osobně v pracovní dny od 8hod – 14hod

 Podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na 18.11.2022 ředitelské volno z důvodu nastavení topného systému a dezinsekce školy. Jídelna školy a školní družina nebude v tento den v provozu.

Mgr. Jiří Kypta

ředitel školy

Podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na 24. a 25.10.2022 ředitelské volno z důvodů: revize a úprava topné soustavy, revize a oprava elektroinstalace.

V době ředitelského volna bude v dopoledních hodinách v provozu školní družina, do které nutné se přihlásit do 17.10.2022. Školní jídelna v těchto dnech nebude v provozu (obědy není nutné odhlašovat).

Po ředitelském volnu začínají bezprostředně podzimní prázdniny. Žáci se do školy vrací v pondělí 31.10.2022.

Mgr. Jiří Kypta

ředitel školy

 

Відповідно до § 24 Закону № 561/2004, оголошуємо відпустку директора 24 та 25 жовтня 2022 року у зв’язку з: переглядом та налагодженням системи опалення, переглядом та ремонтом електроустановки.

Під час відпустки директора в ранковий час а це 8.00-12.00 год., працюватиме шкільна група, реєстрація на яку необхідна до 17 жовтня 2022 року. Шкільна їдальня в ці дні не працюватиме (обід відголошувати не потрібно).

Осінні канікули починаються одразу після відпустки директора. Учні повертаються до школи в понеділок, 31 жовтня 2022 року.

Директор школи:
Mgr. Jiří Kypta