Rozpis rotační  výuky na 1.st. od 12.4. na ZŠ Petlérská-pracoviště Petlérská

( DP Havlíčkova v běžném provozu bez rotace)

(za dodržení všech epidemiologických opatření- odstupy, dezinfekce při příchodu do školy a následně pravidelně po dobu výuky, pravidelné větrání, nošení respirátoru ve všech prostorách školy, u dětí je umožněna též chirurgická rouška)

  

týden

1.týden od 12.4.

2.týden od 19.4.

třídy

1.A, 2., 4., 5.

PT, 1.B, 3.A

 

V týdnu, kdy žáci nemají prezenční výuku, pokračuje online výuka dle pokynů tř.uč. formou dovysvětlení, konzultací.

 

Třídy budou zachovávat homogenitu i v případě družiny, pokud bude dítě docházet pouze na obědy,  v družině vyčká na daný čas a obědvá společně se svou třídou.

Obědy je nutno opětovně přihlásit do pátku 9.4.2021 do 8hodin.

 

Každé pondělí a čtvrtek budou žáci ve třídě provádět neinvazivní samotestování za vedení a kontroly paní učitelky třídní a paní asistentky. Proto žádáme rodiče, aby dohlédli na včasný příchod dětí do školy. A to v čase 7,40-7,50h nejpozději.

 

Instruktážní video, které ukazuje bezbolestnost a snadné vyhodnocení testu, naleznete na http://testovani.edu.cz/. Zde jsou i veškeré další informace o provozu škol od 12.4. 2021

 

ŠD ranní provoz: děti přicházejí rovnou do své třídy a za dohledu paní A.P. vyčkají počátku vyučování.

ŠD odpolední provoz: děti přebírá vychovatelka dle rozpisu v 11,40h. Žáci odcházejí z družiny v 15,00h sami, případně rodiče vyčkávají před školou, nevstupují do budovy.

 

Od 12.4. jsou též umožněny žákům 9.třídy, kteří se připravují na PZ, pravidelné konzultace:

Čj- každé úterý od 13,00 do 13,45h

M- každou středu od 8,00 do 8,45h