Vydání pololetního vysvědčení - Aktualizováno!!!

 

Milí žáci, vážení rodiče,

 

V pololetí žáci dostanou výpis z vysvědčení. 

 

1. - 2. třída dostanou vysvědčení dne 28.1.2021 v době vyučování.

Třídní učitelé 3. - 9.roč. předají informace zákonným zástupcům v programu MS Teams v soukromém chatu .

Kdo nemá možnost komunikace v tomto programu, může si výpis z vysvědčení převzít v recepci školy v týdnu od 1.2. - 5.2.2021 v provozních hodinách recepce.

Fyzické předání vysvědčení proběhne po návratu žáků do školy.

 

Stále prosím sledujte web školy, kde vás budeme informovat o veškerých změnách.

Přejeme všem hezký den 

vedení školy