V letošním školním roce bude zajišťovat ZŠ Petlérská školní družinu v době vedlejších prázdnin.

V příloze najdete rozpis prázdnin a přihlášku do ŠD, kterou je potřeba při zájmu odevzdat.