Od 1.12.2022 bude otevřena druhá přípravná třída na naší škole!!!!

Tuto novou třídu povede Klára Boháčová DiS.

 

Třída je určená pro děti s odkladem povinné školní docházky, případně v posledním roce před nástupem do 1.třídy

 

PRO KOHO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA?

Je určena především pro děti:

• s odkladem školní docházky
• se sníženou schopností soustředit se
• s grafomotorickými obtížemi
• s vadou řeči
• s poruchou koordinace pohybu, zrakovou či sluchovou

 

Prvořadým posláním přípravné třídy je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy a tím tak případně předcházet jeho neúspěšnému školnímu startu.

 

Více na:

ZŠ Petlerská - Přípravná třída (zsddmklasterec.cz)

 

Pro další informace neváhejte zavolat do kanceláře školy tel:


tel .:   +420 474 375 958

mob .: +420 724 937 701

Nebo se zastavte osobně v pracovní dny od 8hod – 14hod