Volno ředitele školy

Na dny 25. a 26. 10. 2021 rozhodl ředitel školy udělit mimořádné volno pro žáky (dle § 24, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)

 (nutno provést dezinfekci, ionizaci tříd, revizi topných těles)

 

Následují podzimní prázdniny a státní svátek. Opět do školy se tak žáci vrátí 1. 11. 2021