Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

Akce školy - Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


POHÁDKOVÝ FESTIVAL V KADANI

Děti z přípravného stupně navštívily kadaňský pohádkový festival. Užily si dopoledne plné zábavy, atrakcí, soutěží a zaslouženou odměnu. Největším zážitkem pro děti bylo setkání s maxipsem Fíkem🤗  29. 05. 2024

DEN ZEMĚ

Hravou formou se žáci seznámili se současnými ekologickými problémy naší planety. Zopakovali si, jak se mohou podílet na zkvalitnění životního prostředí, jak třídit odpad a pomoci tak naší Modré planetě Zemi. Poznávali kvetoucí rostliny, dozvěděli se, které jsou léčivé a které jedovaté. Dozvěděli se o zvířatech, která žijí na našich loukách, u řek, v lesích. Zopakovali si, jak se k nim mají chovat, jak se orientovat v lese a jak se v něm chovat. Vše probíhalo zábavnou formou ve stylu stopovačky. Trasa byla označena bílými fáborky a místa, kde měli plnit úkoly byla označena červeně. Na jednotlivých stanovištích žáci dostali úkoly / kartičky se zvířaty, rostlinami, odpady, popelnicemi, regionálními prvky a přiřazovali je ke správným indiciím/. Vzpomněli si na pohádky, bajky a písničky, které přiřadili k jednotlivým indiciím, zazpívali si. Na zámku v cukrárně byli odměněni za svoji práci a šikovnost zmrzlinou. Na hřišti u ZŠ Petlérská jsme celý den zhodnotili. Žákům se to líbilo a na závěr dostali sladkou odměnu. Celý den byl nejen poučný, ale i zábavný.  10. 05. 2024

UKLIĎME ČESKO 2024

Dne 6. 4. 2024 tisíce lidí po Česku vyrazily s pytli do přírody, aby zbavili naší republiku odpadu okolo silnic, na sídlištích a přírodu očistily od černých skládek. Se žáky naší školy jsme se rozhodli, že tuto akci podpoříme. Počasí nám přálo a tak jsme v pátek 5. 4. vyrazili do ulic našeho města a jeho blízkého okolí a zbavili jsme ho více jak 500 litrů odpadu v podobě skleněných lahví, plechovek, pet lahví, apod. Rozšířili jsme tak u žáků povědomí o problematice životního prostředí a černých skládek v přírodě.

VÍTÁME JARO

Zimě již odzvonilo, a tak jsme na ZŠ Havlíčkova opět společně přivítali jaro!
V pátek 22. března nás navštívili přátelé ze šesti základních škol a základních škol speciálních z chomutovského okresu při příležitosti Jarní přehlídky tvořivosti žáků, kterou naše škola pořádá tradičně každý rok. Mezi milými hosty letos nechyběli také studenti a učitelé SŠ technické, gastronomické a automobilní Chomutov či zástupci města Klášterce nad Ohří.
Návštěvu přivítali naši nejmenší žáčci zdařilým tanečním číslem následovaným společným pěveckým vystoupením dětí ze ZŠ Havlíčkova a ZŠ Petlérská. Poté se všichni dali do díla a prokázali svoji šikovnost při tvoření dekorací s jarní a velikonoční tématikou. Akce vyústila v přehlídku hotových výrobků jednotlivých škol. A že se bylo na co dívat!
Všem přátelům tímto děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

ŽIVOT SI MUSÍŠ CHRÁNIT !

Čtvrtek 1. 2. se u nás nesl pod heslem “Zdraví musíš chránit!”. Při různých aktivitách jsme si připomínali, jak pečovat o své zdraví i bezpečí a na koho se obrátit 
v krizových situacích. O tom, jak poskytnout první pomoc, si s námi přišli popovídat klášterečtí hasiči, kterým za návštěvu moc děkujeme!
 Příjemným zpestřením celého dne byla i zdravá svačina. 

DIVADLO MOST

Koncem ledna jsme navštívili divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda. Představení bylo obohaceno známými písničkami.
 Byl to hezký dárek k blížícímu se vysvědčení. 

MIKULÁŠ

V úterý 5.12. naši školu v duchu českých tradic navštívil Mikuláš v doprovodu hned několika čertů a andělů. Celé dopoledne procházel třídu za třídou a tázal se dětí, jak si vedly v uplynulém roce. Čerti se naštěstí nechali obměkčit písní či říkankou, a tak nakonec nebyl nikdo odnesen a děti si vysloužily dokonce i sladkou odměnu. Za zdařilými maskami se skrývaly studentky GSOŠ, Klášterec nad Ohří pod vedením Mgr. Martiny Abiadové, které naši školu navštěvují pravidelně v rámci projektu “Žít spolu - ne vedle sebe”. Na závěr této akce si pro nás připravily krásné pěvecké vystoupení plné tradičních i moderních vánočních písní. Děti nezůstaly pozadu a s milou návštěvou se rozloučily písní "Budliky, budliky", kterou si nacvičily s Mgr. Petrou Rompotlovou. A tak jsme se všichni rádi nechali nakazit sváteční atmosférou a zazpívali si společně. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme příjemně prožitý adventní čas..

STATEK BERNARD

Ke konci kalendářního roku jsme se moc těšili na výuku mimo školu. Zajeli jsme si na statek Bernard. Každý žák si vyrobil svíčku podle rad zkušené lektorky. V části nazvané "Kostičky" nás pohltily stavby z lega. Nakonec jsme si prohlédli celý areál statku, kde jsme pozorovali domácí zvířata. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v EKOcentru v Ostrově nad Ohří. Domů jsme se vrátili plní zážitků.

DÝŇOHRÁTKY 
1. 11. 2023

Dýňohrátky se staly už tradiční podzimní školní akcí dětí ve škole v Havlíčkově ulici. Nezáleží na tom, jestli slavíme „Dušičky“ nebo Hallowen. Poznáváme tradice těchto dnů u nás i ve světě. Dozvíme se o původu a využití dýní i o tom, jak se mohou stát zdravou složkou podzimního jídelníčku. Začínáme společně v tělocvičně a bavíme se při sportovních hrách a soutěžích. Ve třídách tvoříme podzimní dekorace, zdobíme sebe i třídu. V knihovně školy poté každá třída představí a vystaví svoje výtvory a opravdu je čím se pochlubit! Na závěr můžeme ochutnat slané i sladké dobroty, které připravujeme právě z dýní. Když jsme vařili poprvé, mnozí byli značně nedůvěřiví 😊. Nyní už si na dýňové polévce a pomazánce pochutnávají téměř všichni a někteří chtějí i recept pro maminku. Společné dopoledne si všichni užíváme a těšíme se na další rok. 

VEJPRTY - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Výtvarná přehlídka - Vejprty: Téma - "Houbový ráj". Účastníky byly děti z přípravné třídy.

HRAD LOKET A HORNICKÉ MUZEUM 

V rámci Zážitkového vzdělávacího programu žáci naší školy dne  11. 10. 2023 navštívili město Loket a hornické muzeum Krásno.
Na hradě obdivovali obrovský meteorit, v přízemí se seznámili s "útrpným právem" a v sálech si vyzkoušeli interaktivní hry o středověku.
Pohledem z hradní věže se přesvědčili o názvu obce i hradu.     
V hornickém muzeu si prohlédli uniformy horníků, vybavení důlních záchranářů. 
                                                             Největším zážitkem byla jízda vláčkem v areálu bývalého dolu.                                                                                                                        

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD

Ve středu 27. září jsme se vydali na návštěvu do městské knihovny, do Kulturního centra. Paní knihovnice nás seznámila s chodem knihovny, ukázala knihy, časopisy, leporela. Prostě vše, co je možné si zapůjčit domů. Ke konci besedy jsme si prohlédli krásné publikace, které dětské oddělení nabízí. Úplně na závěr nám byly ukázány prostory dospělého oddělení.
Za krásnou hodinku prožitou v knihovně děkují žáci 1. stupně.

PREVENCE NA HAVLÍČKOVCE

Prevence na Havlíčkovce
V rámci prevence naši školu navštívil  str. Miroslav Palfi z Městské policie Klášterec nad Ohří. V pátek 22. září s našimi žáky hovořil o tom, jak se "mají bezpečně chovat" na silnici, aby se nikomu nic nestalo. Velmi děkujeme a těšíme se na další shledání.

UKLIĎME ČESKO

Dne 15. 9. 2023 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny.

ADAPT AČNÍ DEN

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšování výuky a atmosféry školního prostředí, proto jsme 6. 9. 2023 uspořádali adaptační den. Úkolem tohoto dne bylo tmelení kolektivu. Každá třída strávila tento den venku mimo budovu školy.  Žáci si vyprávěli o zážitcích z prázdnin na společné procházce nebo spolupracovali na zadaných úkolech a soutěžích. 

VÍTÁNÍ  PRVŃÁČKŮ

Již tradičně jsme i letos přivítali nové žáky – prvňáčky, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Zahájení školního roku proběhlo ve školní knihovně. Všechny žáky uvítala zástupkyně města pí. Zemančíková a naší školy pí. Šifferová.

      ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ŠLAPAČKA

Děti z Havlíčkovky si v posledním školním týdnu připravily svoji cyklosoutěž přímo v areálu školy. Využili jsme školní kola, někdo si vyzkoušel i koloběžku. Prověřili jsme svoji zručnost v jízdě mezi překážkami i v terénu školní zahrady, poznávali dopravní značky a značky pro cyklisty. Připomněli jsme si, jak má být vybaveno kolo, povinnost helmy a zásady bezpečnosti při jízdě na kole. Nejlépe projeli trať - Ondra Mařík a Ondra Slanař – mladší žáciMezi staršími byli nejrychlejší – Jan Lulo a Jan Štefl Vítězem se stal každý, kdo se do soutěže zapojil. Všichni se už těšíme na prázdniny a přejeme si, abychom je prožili bez úrazu. Proto je fajn, že máme trochu natrénováno.   

ZOO PLZEŇ

8. 6. 2023 se žáci zúčastnili v rámci zážitkového programu akce: "Jak se žije v ZOO". Poznali život zvířat podle jednotlivých světadílů naší planety v ZOO Plzeň.

PREVENCE

Předposlední červnovou středu, 21. června, naši školu navštívil pan Palfi. Strážník Městské policie v Klášterci nad Ohří na naší škole provedl besedu na téma "Bezpečné prázdniny". Velmi děkujeme a určitě se jeho rad budeme všichni řídit.

BALLETTO

Středeční dopoledne, 14. června, šli žáci naší školy do Kulturního centra Klášterec nad Ohří. V sále měla připravený krásný program místní ZUŠka. Žáci tanečního oboru se protančili repertoárem tohoto roku. Dozvěděli jsme se, že tento obor získal letos spoustu ocenění a postupů do celostátních kol soutěží a přehlídek včetně nominace na mezinárodní festival. 
Vystoupení bylo působivé, líbilo se nám...

DEN DĚTÍ NA GSOŠ

V pondělí 5. června se někteří žáci naší školy šli podívat za našimi kamarády do GSOŠ Klášterec nad Ohří. V tělocvičně měla Mgr. Abiadová spolu se svými studenty připravený program ke Dni dětí. Shlédli jsme pohádku, soutěžili a tančili. Jelikož bylo veliké teplo, po ukončení programu jsme šli do obchodu, kde jsme si koupili pořádného nanuka.
 Moc se nám takové dopoledne líbilo.

DEN DĚTÍ

Dne 1.6.2023 proběhl v areálu základní školy Petlerská "Den dětí". Žáci měli možnost si vyzkoušet práci záchranářů, policie a hasičů. Prohlédli si veškerou jejich dostupnou techniku a na konec se osvěžili v hasičské pěně.
 Bylo to velmi pěkné dopoledne a všem se to moc líbilo.

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

24. 5. 2023 jsme se rozhodli navštívit podzemní prostory České republiky. Vybrali jsme si Koněpruské jeskyně. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu a pohádkové prostory jeskyně.

ŠKOLA MÁ TALENT - ZPÍVÁME RÁDI

To, že ve škole máme zpěváky, o tom není pochyb. V pondělí 29. května jsme si všichni společně zazpívali písně různých žánrů, zasmáli se...prostě jsme si to užili. Hudba je lék na vše...

O POKLAD  KAPITÁNA  FLINTA

Základní škola speciální a Mateřská škola Palachova 4881 v Chomutově uspořádala 27. 4. 2023 pro žáky speciálních škol okresu Chomutov v „Aquasvětě“ plavecké hrátky nazvané „O poklad kapitána Flinta“.
Cílem akce byly plavecké „závody“, které byly přizpůsobené plavcům i neplavcům. Po závodech, které pro nás byly úspěšné, si děti vyzkoušely všechno, co Aquasvět Chomutov nabízí. Tobogany, skluzavky, výřivky, až po divokou řeku. Byli jsme příjemně unaveni a cesta domů vlakem nám rychle uběhla. Těšíme se na další setkání a soutěže v příštím roce.
Karolína Cmuntová – učitelka ZŠS.

UKLIĎME ČESKO

Dne 21. 4. 2023 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny lidí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 4. 4. 2023 se na naší škole uskutečnil "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". Školu navštívili bývalí učitelé, žáci, rodiče stávajících žáků, dále také zastupitelé našeho města a lidé z řad veřejnosti.

ZACHOVÁVÁME TRADICE


Poslední březnový den, 31. března, se na naší škole uskutečnila tradiční Jarní přehlídka tvořivosti základních a speciálních škol okresu Chomutov. Po úvodních slovech ředitele školy Mgr. Jiřího Kypty a pěveckém vystoupení, zástupci škol vytvářeli výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Tento rok byli našimi milými hosty žáci a učitelé  Střední školy technické, gastronomické a automobilní z Chomutova. Ti  nám zde praktickými ukázkami předvedli své nabyté zkušenosti, které se získávají na jejich škole. Během tvoření se všichni mohli "posílit" připraveným pohoštěním. Na závěr proběhla přehlídka vyrobených děl. Poté si všichni zúčastnění s sebou domů odnesli nejenom velikonoční nadílku, ale i pocit z krásně vydařeného jarního dopoledne.
Mgr. Petra Rompotlová

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Montáž a demontáž. Práce žáků II. ZŠS, 2., 9. a 10. ročník.

DIVADLO V MOSTĚ

24. 3. 2023 jsme v divadle v Mostě zhlédli představení "MAUGLÍ". Žáci měli jedinečný zážitek. Ocenili výkon herců i nápaditou výpravu.

LESNÍ SP​RÁVA 2

Ve čtvrtek 30.3.2023 se žáci druhého stupně zúčastnili projektového dne školy pod názvem "Les" 
na Lesní správě Klášterec nad Ohří. 

LESNÍ SPRÁVA

Dne 17. 3. 2023 jsme  navštívili Lesní správu v Klášterci nad Ohří. Pan Petr Hrouda dětem přiblížil zábavnou formou život v našich lesích. Děti byly nadšené.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

    Třída III.ZŠ/6.ročník V rámci projektu "Čteme rádi,s knížkami jsme kamarádi" si děti v městské knihovně nad knížkami, encyklopediemi a atlasy povídaly o Africe a jednotlivých částech Afriky. Mgr. Václav Fric.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Třída III. ZŠ/6. ročník, Pěstitelské práce, Mgr. Václav Fric.

KNIHOVNA - BESEDA

V pátek 24.2.2023 se žáci třídy III.ZŠ/6. ročník/ zúčastnili v Kulturním centru Klášterec nad Ohří besedy pod názvem "Zajímavosti Klášterecka", kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o našem krásném městě a jeho blízkém okolí.
 Mgr. Václav Fric

PLAVÁNÍ

I v letošním školním roce v rámci tělesné výchovy proběhl plavecký výcvik našich žák ů. Díky různým hrám v bazénu  se děti přestaly bát vody, Na plavání se vždy těšily.

VÁNOČNÍ SHOW

V pátek 16. 12. 2022 pan Barták připravil pro naše žáky "Vánoční show". Děti si zazpívaly a za tančily. Akce všechny vánočně naladila. Moc děkujeme.

VÝLET

Dne 8. 12. 2022 se naše škola vydala na výlet do Karlových Varů. Prošli jsme kolonády s léčivými prameny, obdivovali jsme vánoční výzdobu. Velkou pochoutkou pro nás byla lázeňská oplatka… 

MIKULÁŠSKÁ NA HAVLÍČKOVCE

Pondělní dopoledne, 5. prosince, patřilo na naší škole Mikulášům, čertům a andělům. Ti přišli společně s paní učitelkou Mgr. Abiadovou z GSOŠ Klášterec nad Ohří.  Pro naše žáky měli připravený krásný program. Všichni ten den dostali po zazpívání písně nebo zarecitování básně nadílku. Velmi děkujeme, přejeme krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší. 
Mgr. Petra Rompotlová

VÁNOČNÍ STROMEČKY

K vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček a jeho následné zdobení. Žáci naší školy si společně s pedagogy a asistentkami vyrobili vánoční ozdoby a   stromečky jimi ozdobili. Stromečky nám věnovaly Lesy ČR a tímto jim moc děkujeme.           Krásné Vánoční svátky přeje pracoviště Havlíčkova. 

PROJEKT KROKUS

Děti naší školy se již šestým rokem zapojují do mezinárodního projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě. Děti každé z tříd si připravily zeminu a květináčky, do kterých zasadily cibulky žlutých krokusů o které budou ve svých třídách pečovat a pozorovat jak rostou a to jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva zasazených krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Když budou děti o cibulky krokusů dobře pečovat, vykvetou na konci ledna nebo
na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).                                 Mgr. Václav Fric

VOLÁME ZIMU

ADVENTNÍ PROCHÁZKA

Adventní procházka II. ZŠS, 9. a 10. ročník

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA

25. 11. 202​2 proběhla ve Vejprtech každoroční výtvarná přehlídka - "Barevný podzim ve Vejprtech".

EXKURZE

Ve středu 23. listopadu se žáci naší školy, spolu se svými učiteli, byli podívat na pracovišti Městské policie Klášterec nad Ohří. Pan Palfi, který se nás ujal, nám ukázal zbraně, neprůstřelné vesty, defibrilátor a spoustu dalších věcí. Také odpovídal na naše četné dotazy. Velkým zážitkem pro nás bylo vidět na monitorech naše město z různých úhlů pohledu. Velmi panu strá žníkovi děkujeme a přejeme krásný adventní čas. Mgr. Petra Rompotlová.

  HASIČI

Ve středu 16. listopadu 2022 jsme měli ve škole projektový den "Hasiči". Žáci měli možnost si prohlédnout vybavení v hasičských autech a hasiči jim velmi poutavě vyprávěli o své práci, ale i o tom, jak se chovat, aby hasiči měli práce co nejméně.

STÁTNÍ SVÁTEK 17.11. 2022

U příležitosti státního svátku 17. listopadu "Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva" navštívili žáci třídy III. ZŠ/6. ročník v kulturním centru v Klášterec nad Ohří výstavu, která je věnována tomuto státnímu svátku a povídali si o významu demokracie.
Mgr. Václav Fric

KNIHOVNA

Děti šestého ročníku třídy III.ZŠ navštívily v pátek 11.11.2022 v rámci třídního projektu "Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi" městskou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si u knížek spisovatele a básníka Jiřího Žáčka povídaly o próze a poezii a potom si vybraly knížky, které si odnesly do školy, kde si je ve vyučovacích hodinách literatury, ale i o přestávkách budou číst a povídat si o nich.
Mgr. Václav Fric

DÝŇOHRÁTKY  20. 10. 2022

"Dýňohrátky" se staly už tradiční podzimní školní akcí dětí ve škole v Havlíčkově ulici. Nezáleží na tom, jestli slavíme „Dušičky“ nebo Hallowen. Poznáváme tradice těchto dnů u nás i ve světě. Dozvíme se o původu a využití dýní i o tom, jak se mohou stát zdravou složkou podzimního jídelníčku. Začínáme společně v tělocvičně a bavíme se při sportovních hrách a soutěžích. Ve třídách tvoříme podzimní dekorace, zdobíme sebe i třídu. V knihovně školy poté každá třída představí a vystaví svoje výtvory a opravdu je čím se pochlubit! Na závěr můžeme ochutnat slané i sladké dobroty, které připravujeme právě z dýní. Když jsme vařili poprvé, mnozí byli značně nedůvěřiví 😊. Nyní už si na dýňové polévce a pomazánce pochutnávají téměř všichni a někteří chtějí i recept pro maminku. Společné dopoledne si všichni užíváme a těšíme se na další rok. 

„Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi“

je název projektu třídy III. ZŠ/6. ročník/ ve kterém si děti zábavnou formou budou utvářet pozitivní postoje ke knihám a ke čtení a ve kterém bude také docházet ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Dále jsou děti zapojeni do národního projektu „Čtení pomáhá“ a každé dítě, které se zapojí do tohoto projektu, získá po přečtení vybrané knihy a po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

V rámci tohoto projektu děti ve čtvrtek 13. 10. 2022 navštívily městkou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si s nadšením a velkým zájmem poslechly od knihovnic povídání o knihách a o významu knihoven a také si dětské oddělení knihovny důkladně prohlédly. Děti si podaly přihlášky do knihovny a na získané průkazky si zapůjčily zajímavé knihy, které si odnesly do školy, kde si je budou během přestávek mezi vyučováním číst a společně si o nich povídat.                       

    Mgr. Václav Fric  

BŘEZENSKÝ DRAK

Dne 22. 9. 2022 pořádala naše škola projektový den. Celé dopoledne jsme strávili v Březně u Chomutova. Měli jsme možnost prohlédnout si velkorypadlo, vyslechli jsme si pohádku o drakovi a prošli Dračí stezku, která vedla ulicemi obce. Všem zúčastněným se vše moc líbilo a určitě někdy zopakujeme

UKLIĎME ČESKO

Dne 16. 9. 2022 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny lidí. Uklízeli jsme např. cestu v zámeckém parku k železniční trati nebo k Lázním Evženie, dále okolí školy  a jiné přístupné cesty….  .

ADAPTAČNÍ DEN

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšování výuky a atmosféry školního prostředí, proto jsme 2. 9. 2022 uspořádali adaptační den. Úkolem tohoto dne bylo tmelení kolektivu. Každá třída strávila tento den venku mimo budovu školy.  Žáci si vyprávěli o zážitcích z prázdnin na společné procházce nebo spolupracovali na zadaných úkolech a soutěžích. 

.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Již tradičně jsme i letos přivítali nové žáky – prvňáčky, kteří přišly v doprovodu svých rodičů. Zahájení školního roku proběhlo ve školní knihovně. Všechny žáky uvítali zástupci města a naše nová zástupkyně školy.  

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


PRÁCE DÍVEK 7.a 9. ROČNÍKU

I. ZŠS

HRAD HASIŠTEJN 2022

      Nahlédnout do středověku mohli ve středu 22.6.2022 žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku naší školy. Pro žáky byly na hradě Hasištejn připraveny ukázky dobových řemesel, výklad o historii a stali se i "obětmi" útoku lapků.


PRÁCE 7.a 9. ROČNÍKU - LAPAČE SNŮ
Vyráběli jsme lapače snů, abychom měli klidné noci o prázdninách, na které se už moc těšíme.

       PREVENCE NA ŠKOLE
V rámci prevence naši školu navštívil str. Mirolav Palfi z Městské policie Klášterec  nad Ohří. V pondělí   30. května a v úterý 6. června hovořil s našimi žáky na téma "Chování k cizím osobám a osobní bezpečnost". Žáci se také mohli zeptat na to, co je zajímá. Panu Palfimu děkujeme a těšíme se na další školní rok, kdy ve spolupráci budeme pokračovat. 
Mgr. Petra Rompotlová

DEN DĚTÍ 2022

V rámci projektu "Žít spolu - ne vedle sebe" jsme páteční dopoledne 3. června strávili se studenty GSOŠ v zámeckém parku našeho města. Na sportovních stanovištích, které připravili již zmínění studenti, plnili žáci naší školy úkoly. Na úplný závěr byli všichni odměněni sladkostmi.
Velmi děkujeme Mgr. Abiadové za pěkný program.
Mgr. Petra Rompotlová

PROJEKTOVÝ DEN "VODA"

      Ke dni dětí proběhl výukový program "Voda", který pro žáky naší školy připravil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří pod vedením ekoporadkyně paní Ivety Mrkáčkové. Děti si v prostorách lázní Evženie v Klášterci nad Ohří vyzkoušely přefiltrovat vodu, vylovit rybky, popsat tok řeky Ohře. Z dětí se stali badatelé a průzkumníci. Program byl velmi pěkně připraven, děti zaujal a moc děkujeme VUHU MOST za realizaci tohoto programu.

45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

V pátek 27. května se na ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří  konaly oslavy k 45. výročí vzniku založení školy. I my jsme popřáli spolu s kamarády ze třídy Mgr. Malastové do dalších let jen to nejlepší. Zazpívali jsme společně píseň Nálada je výborná. 
Mgr. Petra Rompotlová

KLÁŠTERECKÁ ŠLAPAČKA

V pátek 20. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy Tereza Szoboszlaiová (III.ZŠ/8. ročník) a Petr Horváth (IV.ZŠ/8. ročník) zúčastnili cyklistického závodu žáků kláštereckých škol "Klášterecká šlapačka".

SPORTOVNÍ HRY PŘÁTELSTVÍ

Ve čtvrtek 19. května jsme v rámci projektového dne jeli do Spořic na Sportovní hry přátelství.
Žáci speciálních tříd naší školy zde plnili sportovní disciplíny. Každý účastník si domů přivezl medaili. Jako škola jsme dostali spoustu cen a také jsme získali krásný pohár, který je již v prostorách školy vystaven. 
Mgr. Petra Rompotlová

ZOOPARK CHOMUTOV

      Na čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádali učitelé naší školy pro své žáky projektový den na téma "Příroda a její ochrana", který se uskutečnil v krásném prostředí ZOOPARKU Chomutov.

     8. 5. - UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM VÁLEK
Děti třídy III. ZŠ/6. a 8. ročník/ si v prvním květnovém týdnu připomněly konec druhé světové války a v pátek 6. 5. na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří u památníku obětem válek položily k jejich uctění kytičku červených tulipánů.

     PLANETA ZEMĚ 3000
Žáci naší školy se ve středu 4. 5. 2022 "podívali" v rámci naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 prostřednictvím autora a fotografa Adama Lelka na největší ostrov světa - na Madagaskar a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodních krásách tohoto ostrova.


Dne 3.5.2022 ukončili žáci tříd I. a II. ZŠ plavecký výcvik na ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří pod vedením  paní učitelky Bc. Jany Pokorné. Nejlepšími plavci naší školy se stali:
1) Lucie Horvátová
2) Viktorie Lakatošová
3) Jan Lulo

LEGIOVLAK

      Žáci třídy III. ZŠ /6. a 8. ročník/ si ve vyučovacích hodinách předmětu Dějepis vyprávějí o               1. světové válce a o vzniku Československé republiky a proto v pátek 29. 4. 2022 využili možnost navštívit v Jirkově putovní muzeum československých legií pod názvem Legiovlak, které je věrnou replikou leginářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Děti se v leginářském vlaku vrátily v čase o více jak o sto let a s velikým zájmem si vyslechly vyprávění o životě československých legionářů v Rusku a prohlédly si celkem čtrnáct vagonů, ve kterých legionáři žili a bojovali.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

  ​Ve čtvrtek 28. 4. 2022 byli žáci naší školy fandit spolužákům ze ZŠ Petlérká Klášterec nad Ohří, kteří za školu závodili v rámci okresního kola "SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ". Tohoto zápolení se zúčastnilo celkem 200 žáků z okresu Chomutov.