Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

Družina - Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Dne 29. 4 . 2024 proběhlo pálení čarodějnic, kde byly připraveny atrakce pro děti. Akce se zúčastnili i žáci z družiny ze  ZŠ Petlérská.

MALOVÁNÍ OBRÁZKŮ

Malování obrázků k pohádkám z projektu „Pohádky psané vodou - děti dětem“ za podpory 
Mgr. Evy Culkové – druhý díl.​  

MALOVÁNÍ OBRÁZKŮ

  Malování obrázků k pohádkám z projektu „Pohádky psané vodou - děti dětem“ za podpory
Mgr. Evy Culkové – první díl.​  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Divadelní představení divadla Hnedle vedle dne 28. 2. 2024 v Kulturním centru
 Klášterec nad Ohří. 


ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Informace o provozu školní družiny         
- detašované pracoviště ZŠ Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

 Školní družina je v provozu ve všedních dnech v době od 11,00 hodin do 14,00 hodin

   Činnost školní družiny: 
rekreační zájmové činnosti, vycházky, odpočinkové činnosti, didaktické hry, individuálně domácí úkoly

Program školní družiny:
Je převážně zájmový a rekreační – zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudebně pohybovou výchovu, tělovýchova a sport, rekreační turistika. Využíváme tělocvičnu a učebnu s počítači. O všech ostatních akcích budou rodiče informováni předem, písemně.  Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu i ponaučení.  Na webu školy Vás pravidelně informuje o akcích, výletech, tvoření a dalších činnostech, které s Vašimi dětmi děláme.   

Řád školní družiny:
   1) Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče příspěvek ve výši 200,- Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností.
   2) Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka ze ŠD: V případě, že se družině opakovaně nepodaří kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje vychovatelka za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  Více možno k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky – výňatek z podkladů Ministerstva práce a soc. věcí.   

Co dítě potřebuje:
 
- Vyplněnou přihlášku do ŠD  ( rodiče, zákonní zástupci - odevzdají vychovatelce v ŠD ) 
- Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny – tepláky a vhodnou obuv  (vše ve vhodném sáčku)  a malý ručník
          Vše podepište nebo označte tak, aby si dítě své věci poznalo, tj. i oblečení a obuv!!   

Odchody žáků:
Děti odchází domů podle žádosti rodičů ( na zadní straně zápisního lístku ). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně ( v notýsku, nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče ). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým, kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů.

Ve školní družině je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků. Vychovatelky NESMÍ podávat dětem jakékoli léky!!

   Těšíme se na Vaše děti i spolupráci s Vámi, Bc. Martina Štefanková, vychovatelka školní družiny

PÁLENÍ ČARODEJNIC

Akce Družina: Ani déšť nás nezastaví ...Pálení čarodějnic a našich přání s opékáním buřtů dne 28. 4. 2023😊           

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA

VAŘENÍ V DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Besídka s ochutnávkou  cukroví s teplým čajem a dárečkem pro každého pod vánočním stromečkem.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zdobení vánočního stromečku  a Mikuláš.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Výroba prodejních přáníček školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Výroba ozdob na vánoční stromeček .

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Procházka zámeckým parkem

ŠKOLNÍ DRUŽINA​ 

Hraní na naší školní zahradě


      ŠKOLNÍ DRUŽINA  

Moc jsme si pochutnaly na špagetách, které uvařili spolužáci ze 7. a 8. ročníku

ŠKOLNÍ DRUŽINA​ 

Tvoření vlaštovek - která nejdále doletí

              ŠKOLNÍ ​DRU​ŽINA  

Volné hraní v naší školní družině

                    ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - 
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- DEN MATEK/PŘÁNÍČKA PRO MAMINKY

ŠKOLNÍ DRUŽINA -
DÁREK PRO MAMINKU

       

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- KRMENÍ KACHEN V ZÁMECKÉM PARKU

    

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- STAVÍME ZE STAVEBNICE VARIANT

    

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- MALUJEME DENNÍ REŽIM

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÝROBEK

    

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- ROZBALUJEME A STAVÍME DOMEČEK PRO PANENKY

    

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- VÁNOCE V DRUŽINĚ/HRAJEME SI S NOVÝMI HRAČKAMI

ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- DOPIS JEŽÍŠKOVI

    

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 30. 4. 2021 proběhl v naší družině den čarodějnic. Nejprve jsme si čarodějnici vyrobili a potom jsme ji vzali s sebou k ohni, kde jsme si upekli buřtíky, na kterých jsme si pochutnali.      ŠKOLNÍ  DRUŽINA - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Děti v družině se zapojily do výtvarné soutěže na téma Svět pohádek, kterou pro školní družiny vyhlásila  Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní ulice.ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- TVOŘENÍ 
Z POLYSTYRENU

ŠKOLNÍ  DRUŽINA - SPORTOVNÍ DEN

    V pondělí 21. 6. 2021 si děti ve školní družině užily sportovní den spojený s opékáním buřtů a marsmelounů, včetně medaile za splnění sportovních úkolů.ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- Projektový den s dětským Divadlem z Bedny  
„ PODZIMNÍ ZAHRADA“ dne 15. 9. 2021 
Hlavním cílem projektu byla dramatická výchova, soutěže, zpěv a zapojení dětí do děje. 


ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
- TVOŘENÍ PRO RADOST