Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

Akce školy - Detašované pracoviště Havlíčkova

zpět na úvodní stranu


UKLIĎME ČESKO

Dne 15 . 9.. 2023 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny.

ADAPT AČNÍ DEN

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšování výuky a atmosféry školního prostředí, proto jsme 6. 9. 2023 uspořádali adaptační den. Úkolem tohoto dne bylo tmelení kolektivu. Každá třída strávila tento den venku mimo budovu školy.  Žáci si vyprávěli o zážitcích z prázdnin na společné procházce nebo spolupracovali na zadaných úkolech a soutěžích. 

VÍTÁNÍ  PRVŃÁČKŮ

Již tradičně jsme i letos přivítali nové žáky – prvňáčky, kteří přišly v doprovodu svých rodičů. Zahájení školního roku proběhlo ve školní knihovně. Všechny žáky uvítala zástupkyně města pí. Zemančíková a naše  zástupkyně školy.

      ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ŠLAPAČKA

Děti z Havlíčkovky si v posledním školním týdnu připravily svoji cyklosoutěž přímo v areálu školy. Využili jsme školní kola, někdo si vyzkoušel i koloběžku. Prověřili jsme svoji zručnost v jízdě mezi překážkami i v terénu školní zahrady, poznávali dopravní značky a značky pro cyklisty. Připomněli jsme si, jak má být vybaveno kolo, povinnost helmy a zásady bezpečnosti při jízdě na kole. Nejlépe projeli trať - Ondra Mařík a Ondra Slanař – mladší žáciMezi staršími byli nejrychlejší – Jan Lulo a Jan Štefl Vítězem se stal každý, kdo se do soutěže zapojil. Všichni se už těšíme na prázdniny a přejeme si, abychom je prožili bez úrazu. Proto je fajn, že máme trochu natrénováno.   

ZOO PLZEŇ

8. 6. 2023 se žáci zúčastnili v rámci zážitkového programu akce: "Jak se žije v ZOO". Poznali život zvířat podle jednotlivých světadílů naší planety v ZOO Plzeň.

PREVENCE

Předposlední červnovou středu, 21. června, naši školu navštívil pan Palfi. Strážník Městské policie v Klášterci nad Ohří na naší škole provedl besedu na téma "Bezpečné prázdniny". Velmi děkujeme a určitě se jeho rad budeme všichni řídit.

BALLETTO

Středeční dopoledne, 14. června, šli žáci naší školy do Kulturního centra Klášterec nad Ohří. V sále měla připravený krásný program místní ZUŠka. Žáci tanečního oboru se protančili repertoárem tohoto roku. Dozvěděli jsme se, že tento obor získal letos spoustu ocenění a postupů do celostátních kol soutěží a přehlídek včetně nominace na mezinárodní festival. 
Vystoupení bylo působivé, líbilo se nám...

DEN DĚTÍ NA GSOŠ

V pondělí 5. června se někteří žáci naší školy šli podívat za našimi kamarády do GSOŠ Klášterec nad Ohří. V tělocvičně měla Mgr. Abiadová spolu se svými studenty připravený program ke Dni dětí. Shlédli jsme pohádku, soutěžili a tančili. Jelikož bylo veliké teplo, po ukončení programu jsme šli do obchodu, kde jsme si koupili pořádného nanuka.
 Moc se nám takové dopoledne líbilo.

DEN DĚTÍ

Dne 1.6.2023 proběhl v areálu základní školy Petlerská "Den dětí". Žáci měli možnost si vyzkoušet práci záchranářů, policie a hasičů. Prohlédli si veškerou jejich dostupnou techniku a na konec se osvěžili v hasičské pěně.
 Bylo to velmi pěkné dopoledne a všem se to moc líbilo.

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

24. 5. 2023 jsme se rozhodli navštívit podzemní prostory České republiky. Vybrali jsme si Koněpruské jeskyně. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu a pohádkové prostory jeskyně.

ŠKOLA MÁ TALENT - ZPÍVÁME RÁDI

To, že ve škole máme zpěváky, o tom není pochyb. V pondělí 29. května jsme si všichni společně zazpívali písně různých žánrů, zasmáli se...prostě jsme si to užili. Hudba je lék na vše...

O POKLAD  KAPITÁNA  FLINTA

Základní škola speciální a Mateřská škola Palachova 4881 v Chomutově uspořádala 27. 4. 2023 pro žáky speciálních škol okresu Chomutov v „Aquasvětě“ plavecké hrátky nazvané „O poklad kapitána Flinta“.
Cílem akce byly plavecké „závody“, které byly přizpůsobené plavcům i neplavcům. Po závodech, které pro nás byly úspěšné, si děti vyzkoušely všechno, co Aquasvět Chomutov nabízí. Tobogany, skluzavky, výřivky, až po divokou řeku. Byli jsme příjemně unaveni a cesta domů vlakem nám rychle uběhla. Těšíme se na další setkání a soutěže v příštím roce.
Karolína Cmuntová – učitelka ZŠS.

UKLIĎME ČESKO

Dne 21. 4. 2023 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny lidí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 4. 4. 2023 se na naší škole uskutečnil "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". Školu navštívili bývalí učitelé, žáci, rodiče stávajících žáků, dále také zastupitelé našeho města a lidé z řad veřejnosti.

ZACHOVÁVÁME TRADICE


Poslední březnový den, 31. března, se na naší škole uskutečnila tradiční Jarní přehlídka tvořivosti základních a speciálních škol okresu Chomutov. Po úvodních slovech ředitele školy Mgr. Jiřího Kypty a pěveckém vystoupení, zástupci škol vytvářeli výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Tento rok byli našimi milými hosty žáci a učitelé  Střední školy technické, gastronomické a automobilní z Chomutova. Ti  nám zde praktickými ukázkami předvedli své nabyté zkušenosti, které se získávají na jejich škole. Během tvoření se všichni mohli "posílit" připraveným pohoštěním. Na závěr proběhla přehlídka vyrobených děl. Poté si všichni zúčastnění s sebou domů odnesli nejenom velikonoční nadílku, ale i pocit z krásně vydařeného jarního dopoledne.
Mgr. Petra Rompotlová

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Montáž a demontáž. Práce žáků II. ZŠS, 2., 9. a 10. ročník.

DIVADLO V MOSTĚ

24. 3. 2023 jsme v divadle v Mostě zhlédli představení "MAUGLÍ". Žáci měli jedinečný zážitek. Ocenili výkon herců i nápaditou výpravu.

LESNÍ SP​RÁVA 2

Ve čtvrtek 30.3.2023 se žáci druhého stupně zúčastnili projektového dne školy pod názvem "Les" 
na Lesní správě Klášterec nad Ohří. 

LESNÍ SPRÁVA

Dne 17. 3. 2023 jsme  navštívili Lesní správu v Klášterci nad Ohří. Pan Petr Hrouda dětem přiblížil zábavnou formou život v našich lesích. Děti byly nadšené.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

    Třída III.ZŠ/6.ročník V rámci projektu "Čteme rádi,s knížkami jsme kamarádi" si děti v městské knihovně nad knížkami, encyklopediemi a atlasy povídaly o Africe a jednotlivých částech Afriky. Mgr. Václav Fric.

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Třída III. ZŠ/6. ročník, Pěstitelské práce, Mgr. Václav Fric.

KNIHOVNA - BESEDA

V pátek 24.2.2023 se žáci třídy III.ZŠ/6. ročník/ zúčastnili v Kulturním centru Klášterec nad Ohří besedy pod názvem "Zajímavosti Klášterecka", kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o našem krásném městě a jeho blízkém okolí.
 Mgr. Václav Fric

PLAVÁNÍ

I v letošním školním roce v rámci tělesné výchovy proběhl plavecký výcvik našich žák ů. Díky různým hrám v bazénu  se děti přestaly bát vody, Na plavání se vždy těšily.

VÁNOČNÍ SHOW

V pátek 16. 12. 2022 pan Barták připravil pro naše žáky "Vánoční show". Děti si zazpívaly a za tančily. Akce všechny vánočně naladila. Moc děkujeme.

VÝLET

Dne 8. 12. 2022 se naše škola vydala na výlet do Karlových Varů. Prošli jsme kolonády s léčivými prameny, obdivovali jsme vánoční výzdobu. Velkou pochoutkou pro nás byla lázeňská oplatka… 

MIKULÁŠSKÁ NA HAVLÍČKOVCE

Pondělní dopoledne, 5. prosince, patřilo na naší škole Mikulášům, čertům a andělům. Ti přišli společně s paní učitelkou Mgr. Abiadovou z GSOŠ Klášterec nad Ohří.  Pro naše žáky měli připravený krásný program. Všichni ten den dostali po zazpívání písně nebo zarecitování básně nadílku. Velmi děkujeme, přejeme krásné Vánoce a do nového roku vše nejlepší. 
Mgr. Petra Rompotlová

VÁNOČNÍ STROMEČKY

K vánocům neodmyslitelně patří vánoční stromeček a jeho následné zdobení. Žáci naší školy si společně s pedagogy a asistentkami vyrobili vánoční ozdoby a   stromečky jimi ozdobili. Stromečky nám věnovaly Lesy ČR a tímto jim moc děkujeme.           Krásné Vánoční svátky přeje pracoviště Havlíčkova. 

PROJEKT KROKUS

Děti naší školy se již šestým rokem zapojují do mezinárodního projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě. Děti každé z tříd si připravily zeminu a květináčky, do kterých zasadily cibulky žlutých krokusů o které budou ve svých třídách pečovat a pozorovat jak rostou a to jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva zasazených krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Když budou děti o cibulky krokusů dobře pečovat, vykvetou na konci ledna nebo
na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).                                 Mgr. Václav Fric

VOLÁME ZIMU

ADVENTNÍ PROCHÁZKA

Adventní procházka II. ZŠS, 9. a 10. ročník

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA

25. 11. 202​2 proběhla ve Vejprtech každoroční výtvarná přehlídka - "Barevný podzim ve Vejprtech".

EXKURZE

Ve středu 23. listopadu se žáci naší školy, spolu se svými učiteli, byli podívat na pracovišti Městské policie Klášterec nad Ohří. Pan Palfi, který se nás ujal, nám ukázal zbraně, neprůstřelné vesty, defibrilátor a spoustu dalších věcí. Také odpovídal na naše četné dotazy. Velkým zážitkem pro nás bylo vidět na monitorech naše město z různých úhlů pohledu. Velmi panu strá žníkovi děkujeme a přejeme krásný adventní čas. Mgr. Petra Rompotlová.

  HASIČI

Ve středu 16. listopadu 2022 jsme měli ve škole projektový den "Hasiči". Žáci měli možnost si prohlédnout vybavení v hasičských autech a hasiči jim velmi poutavě vyprávěli o své práci, ale i o tom, jak se chovat, aby hasiči měli práce co nejméně.

STÁTNÍ SVÁTEK 17.11. 2022

U příležitosti státního svátku 17. listopadu "Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva" navštívili žáci třídy III. ZŠ/6. ročník v kulturním centru v Klášterec nad Ohří výstavu, která je věnována tomuto státnímu svátku a povídali si o významu demokracie.
Mgr. Václav Fric

KNIHOVNA

Děti šestého ročníku třídy III.ZŠ navštívily v pátek 11.11.2022 v rámci třídního projektu "Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi" městskou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si u knížek spisovatele a básníka Jiřího Žáčka povídaly o próze a poezii a potom si vybraly knížky, které si odnesly do školy, kde si je ve vyučovacích hodinách literatury, ale i o přestávkách budou číst a povídat si o nich.
Mgr. Václav Fric

DÝŃOHRÁTKY  20. 10. 2022

"Dýňohrátky" se staly už tradiční podzimní školní akcí dětí ve škole v Havlíčkově ulici. Nezáleží na tom, jestli slavíme „Dušičky“ nebo Hallowen. Poznáváme tradice těchto dnů u nás i ve světě. Dozvíme se o původu a využití dýní i o tom, jak se mohou stát zdravou složkou podzimního jídelníčku. Začínáme společně v tělocvičně a bavíme se při sportovních hrách a soutěžích. Ve třídách tvoříme podzimní dekorace, zdobíme sebe i třídu. V knihovně školy poté každá třída představí a vystaví svoje výtvory a opravdu je čím se pochlubit! Na závěr můžeme ochutnat slané i sladké dobroty, které připravujeme právě z dýní. Když jsme vařili poprvé, mnozí byli značně nedůvěřiví 😊. Nyní už si na dýňové polévce a pomazánce pochutnávají téměř všichni a někteří chtějí i recept pro maminku. Společné dopoledne si všichni užíváme a těšíme se na další rok. 

„Čteme rádi, s knížkami jsme kamarádi“

je název projektu třídy III. ZŠ/6. ročník/ ve kterém si děti zábavnou formou budou utvářet pozitivní postoje ke knihám a ke čtení a ve kterém bude také docházet ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Dále jsou děti zapojeni do národního projektu „Čtení pomáhá“ a každé dítě, které se zapojí do tohoto projektu, získá po přečtení vybrané knihy a po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

V rámci tohoto projektu děti ve čtvrtek 13. 10. 2022 navštívily městkou knihovnu v Klášterci nad Ohří, kde si s nadšením a velkým zájmem poslechly od knihovnic povídání o knihách a o významu knihoven a také si dětské oddělení knihovny důkladně prohlédly. Děti si podaly přihlášky do knihovny a na získané průkazky si zapůjčily zajímavé knihy, které si odnesly do školy, kde si je budou během přestávek mezi vyučováním číst a společně si o nich povídat.                       

    Mgr. Václav Fric  

BŘEZENSKÝ DRAK

Dne 22. 9. 2022 pořádala naše škola projektový den. Celé dopoledne jsme strávili v Březně u Chomutova. Měli jsme možnost prohlédnout si velkorypadlo, vyslechli jsme si pohádku o drakovi a prošli Dračí stezku, která vedla ulicemi obce. Všem zúčastněným se vše moc líbilo a určitě někdy zopakujeme

UKLIĎME ČESKO

Dne 16. 9. 2022 byl na naší škole vyhlášen projektový den „Ukliďme Česko“.  V rámci celorepublikové akce se i naše škola jako každý rok zúčastnila. Cílem dobrovolnické akce je nejen úklid našeho okolí od černých skládek a prevence jejich vzniku, ale i zapojit různé skupiny lidí. Uklízeli jsme např. cestu v zámeckém parku k železniční trati nebo k Lázním Evženie, dále okolí školy  a jiné přístupné cesty….  .

ADAPTAČNÍ DEN

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšování výuky a atmosféry školního prostředí, proto jsme 2. 9. 2022 uspořádali adaptační den. Úkolem tohoto dne bylo tmelení kolektivu. Každá třída strávila tento den venku mimo budovu školy.  Žáci si vyprávěli o zážitcích z prázdnin na společné procházce nebo spolupracovali na zadaných úkolech a soutěžích. 

.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Již tradičně jsme i letos přivítali nové žáky – prvňáčky, kteří přišly v doprovodu svých rodičů. Zahájení školního roku proběhlo ve školní knihovně. Všechny žáky uvítali zástupci města a naše nová zástupkyně školy.  

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


PRÁCE DÍVEK 7.a 9. ROČNÍKU

I. ZŠS

HRAD HASIŠTEJN 2022

      Nahlédnout do středověku mohli ve středu 22.6.2022 žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku naší školy. Pro žáky byly na hradě Hasištejn připraveny ukázky dobových řemesel, výklad o historii a stali se i "obětmi" útoku lapků.


PRÁCE 7.a 9. ROČNÍKU - LAPAČE SNŮ
Vyráběli jsme lapače snů, abychom měli klidné noci o prázdninách, na které se už moc těšíme.

       PREVENCE NA ŠKOLE
V rámci prevence naši školu navštívil str. Mirolav Palfi z Městské policie Klášterec  nad Ohří. V pondělí   30. května a v úterý 6. června hovořil s našimi žáky na téma "Chování k cizím osobám a osobní bezpečnost". Žáci se také mohli zeptat na to, co je zajímá. Panu Palfimu děkujeme a těšíme se na další školní rok, kdy ve spolupráci budeme pokračovat. 
Mgr. Petra Rompotlová

DEN DĚTÍ 2022

V rámci projektu "Žít spolu - ne vedle sebe" jsme páteční dopoledne 3. června strávili se studenty GSOŠ v zámeckém parku našeho města. Na sportovních stanovištích, které připravili již zmínění studenti, plnili žáci naší školy úkoly. Na úplný závěr byli všichni odměněni sladkostmi.
Velmi děkujeme Mgr. Abiadové za pěkný program.
Mgr. Petra Rompotlová

PROJEKTOVÝ DEN "VODA"

      Ke dni dětí proběhl výukový program "Voda", který pro žáky naší školy připravil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří pod vedením ekoporadkyně paní Ivety Mrkáčkové. Děti si v prostorách lázní Evženie v Klášterci nad Ohří vyzkoušely přefiltrovat vodu, vylovit rybky, popsat tok řeky Ohře. Z dětí se stali badatelé a průzkumníci. Program byl velmi pěkně připraven, děti zaujal a moc děkujeme VUHU MOST za realizaci tohoto programu.

45. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

V pátek 27. května se na ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří  konaly oslavy k 45. výročí vzniku založení školy. I my jsme popřáli spolu s kamarády ze třídy Mgr. Malastové do dalších let jen to nejlepší. Zazpívali jsme společně píseň Nálada je výborná. 
Mgr. Petra Rompotlová

KLÁŠTERECKÁ ŠLAPAČKA

V pátek 20. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy Tereza Szoboszlaiová (III.ZŠ/8. ročník) a Petr Horváth (IV.ZŠ/8. ročník) zúčastnili cyklistického závodu žáků kláštereckých škol "Klášterecká šlapačka".

SPORTOVNÍ HRY PŘÁTELSTVÍ

Ve čtvrtek 19. května jsme v rámci projektového dne jeli do Spořic na Sportovní hry přátelství.
Žáci speciálních tříd naší školy zde plnili sportovní disciplíny. Každý účastník si domů přivezl medaili. Jako škola jsme dostali spoustu cen a také jsme získali krásný pohár, který je již v prostorách školy vystaven. 
Mgr. Petra Rompotlová

ZOOPARK CHOMUTOV

      Na čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádali učitelé naší školy pro své žáky projektový den na téma "Příroda a její ochrana", který se uskutečnil v krásném prostředí ZOOPARKU Chomutov.

     8. 5. - UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTEM VÁLEK
Děti třídy III. ZŠ/6. a 8. ročník/ si v prvním květnovém týdnu připomněly konec druhé světové války a v pátek 6. 5. na městském hřbitově v Klášterci nad Ohří u památníku obětem válek položily k jejich uctění kytičku červených tulipánů.

     PLANETA ZEMĚ 3000
Žáci naší školy se ve středu 4. 5. 2022 "podívali" v rámci naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 prostřednictvím autora a fotografa Adama Lelka na největší ostrov světa - na Madagaskar a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodních krásách tohoto ostrova.


Dne 3.5.2022 ukončili žáci tříd I. a II. ZŠ plavecký výcvik na ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří pod vedením  paní učitelky Bc. Jany Pokorné. Nejlepšími plavci naší školy se stali:
1) Lucie Horvátová
2) Viktorie Lakatošová
3) Jan Lulo

LEGIOVLAK

      Žáci třídy III. ZŠ /6. a 8. ročník/ si ve vyučovacích hodinách předmětu Dějepis vyprávějí o               1. světové válce a o vzniku Československé republiky a proto v pátek 29. 4. 2022 využili možnost navštívit v Jirkově putovní muzeum československých legií pod názvem Legiovlak, které je věrnou replikou leginářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Děti se v leginářském vlaku vrátily v čase o více jak o sto let a s velikým zájmem si vyslechly vyprávění o životě československých legionářů v Rusku a prohlédly si celkem čtrnáct vagonů, ve kterých legionáři žili a bojovali.

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

  ​Ve čtvrtek 28. 4. 2022 byli žáci naší školy fandit spolužákům ze ZŠ Petlérká Klášterec nad Ohří, kteří za školu závodili v rámci okresního kola "SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ". Tohoto zápolení se zúčastnilo celkem 200 žáků z okresu Chomutov.

Koncert ZUŠKApely

  ​Ve středu 20. 4. 2022 navštívili žáci naší školy koncert Základní umělecké školy Klášterec nad Ohří pod názvem Koncert ZUŠKApely v Kulturním centru Klášterec nad Ohří. Na začátku vystoupení byly dětem představeny hudební nástroje na které žáci ZUŠ zahráli několik skladeb v rytmech rokenrolu, džezu a popu. Některé děti naší školy byly tak odvážné, že se vydaly na podium, chopily se hudebních nástrojů a společně si s hudebním tělesem zahrály. Na konci koncertu si celý sál s chutí zazpíval píseň z filmu Ať žijí duchové. 

NÁLADA JE VÝBORNÁ

     Společně zazpívaná píseň "Nálada je výborná"  zahájila Jarní přehlídku tvořivosti žáků základních a speciálních škol okresu Chomutov. V průběhu dopoledne zástupci škol tvořili výrobky s jarní a velikonoční tematikou.
Poté byly v naší krásné knihovně vyhodnoceny výrobky, za které byl každý účastník odměněn.
Přejeme všem krásné Velikonoce.
Mgr. Petra Rompotlová

UKLIĎME ČESKO 2022

      V pátek 1. dubna 2022 se žáci naší školy zapojili do dnes již tradiční a pravidelné akce "Ukliďme Česko", která  je dobrovolnickou  úklidovou akcí, která probíhá na území celé České republiky. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Přestože počasí bylo vskutku aprílové a nejhorší za celou dobu konání akce, tak se děti naší školy společně se svými pedagogy pustily statečně a s vervou do úklidu, aby blízké okolí školy bylo bez nepořádku a vypadalo hezky.

PLAVECKÝ VÝCVIK

  Po dvou letech si naši žáci užívají plaveckého výcviku. Na hodiny s paní Janou Pokornou se vždy moc těší.

PŘIVOLÁVÁNÍ JARA

  Přivoláváme jaro a tak  jsme si vyzdobily školu a vyšily obrázek. Žákyně 7. a 9. ročníku.     

    EKOFARMA PERŠTEJN
 ​V pátek 25. 4. 2022 jsme přivítali jaro se zvířátky na soukromé farmě v Perštejně. Děkujeme panu Lebedovi za pozvání.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

  ​V pondělí 21.3.2022 navštívili žáci tříd I. a II. ZŠ knihovnu v nových prostorách kulturního centra. Beseda s paní knihovníci Zuzanou Bartákovou se nám moc líbila. Ukázala nám celou knihovnu i centrum. Mockrát ji děkujeme!

TONDA OBAL

V pátek 11. 3. 2022 se žáci všech tříd naší školy zúčastnili ekologického programu pod názvem "Tonda Obal na cestách" kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o odpadech a o jejich třídění. Jednou z aktivit , která se dětem líbila, bylo roztřídění odpadů z různých materiálů do správných kontejnerů.

ŠTĚSTÍ MÁ MOJE JMÉNO

       je název knihy pro pro mládež kterou napsala spisovatelka Radka Zadinová podle naší žákyně  Terezky. Ve čtvrtek 10. 3. 2022 se přišla zástupkyně ředitele školy paní PhDr. Jiřina Malastová podívat do hodiny literatury třídy III. ZŠ, kterou Terezka navštěvuje a před celou třídou Terezce poděkovala za vzornou reprezentaci školy a předala dárek v podobě stříbrného řetízku s přívěškem jako vzpomínku na tuto krásnou událost.

KULTURNÍ CENTRUM KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

V pátek 28. 1. 2022 se žáci III. ZŠ/6. a 8. ročník/ vydali v rámci projektu třídy  „Hezky pěšky po městě Klášterec nad Ohří aneb chodíme, díváme se, fotíme, jsme chytřejší a máme rádi naše město!!! “  do nově otevřeného Kulturního centra v Klášterci nad Ohří, kde si prohlédli zrekonstruované prostory centra a také se podívali do dětského oddělení městské knihovny, kde si nad knížkami o Druhé světové válce povídali o holokaustu (27.1. - Den památky obětí holokaustu).

Den památky obětí holokaustu

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 si žáci naší školy v rámci vyučovací hodiny Dějepisu a mezinárodního projektu Krokus, jehož jsou účastníky, připomněli a uctili památku obětí holokaustu.


TŘÍDA V. ZŠ - ZIMA


VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ

      Na pondělí 20. 12. 2021 připravili vyučující tělesné výchovy paní učitelka Pilmaierová a pan učitel Růžička pro naše žáčky sportovní den, při kterém si děti procvičily postřeh, tělesnou zdatnost a také vzájemnou spolupráci.

Zdobení vánočního stromečku na ZŠ Petlérská

Jako každý rok jsme se těšili na zdobení stromečku u ZŠ Petlérská. Výrobě ozdob jsme věnovali hodně času, takže se nám velmi povedly. Žáci 2.,3. a 4. ročníku.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY II. ZŠ /5. ročník/

       

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A VAŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY III. ZŠ /6. a 8. ročník/

  

V ÁNOČÍ TVOŘENÍ A PEČENÍ ŽÁKŮ ​TŘÍDY IV. ZŠ 
/8. ročník/      

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ ŽÁKŮ TŘÍDY V. ZŠ /7. a 9. ročník/

       

VÝSTAVA VZDĚLÁVÁNÍ 2022

      Ve středu 10. 11. 2021 se žáci tříd III., IV. a V. ZŠ zúčastnili v rámci předprofesní přípravy výstavy VZDĚLÁVÁNÍ 2022 v Chomutově, kde si prohlédli stánky středních škol s nabídkou učebních a studijních oborů, ze kterých si budou vybírat pro své další studium po ukončení deváté třídy.

PROJEKT KROKUS

Naše škola je již šestým rokem zapojena do mezinárodního projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě. HETI školám zdarma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Když lidé budou obdivovat květiny, děti budou vysvětlovat, co vlastně krokusy symbolizují. Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. V každém roce se projektu zúčastní více než 55,000 studentů z Irska a Evropy.      

DÝŇOVÝ DEN

     je název projektového dne, který pro žáky naší školy připravili jejich učitelé. Pod vedením paní učitelky Pilmaierové žáci z dýní vařili zdravá jídla - dýňovou polévku, dýňovou pomazánku a dýňové perníčky, dále z přírodnin žáci dýně dekorovali a také vyráběli různé svíčky a lampionky.

MUZEUM MATTONI V KYSELCE

      Na úterý 5. 10. 2021 připravila paní učitelka Drahomíra Rešlová pro žáky naší školy projektový den zaměřený na zajímavosti a krásy Krušných hor. Děti se v rámci tohoto projektu podívaly do lázeňské obce Kyselka, kde navštívily Muzeum značky MATTONI a stáčení minerálních vod. Zde si děti prohlédly unikátní expozici z historie firmy MATTONI, historické artefakty a také stáčírnu. Po návštěvě muzea se děti vydaly na prohlídku pseudorománské kaple sv. Anny na skalnatém lesním ostrohu na pravém břehu řeky Ohře a dozvěděly se, že tuto kapli hojně navštěvoval majitel zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla tuberkulózu. Děti si také prohlédly obec Kyselku a ochutnaly vodu ze zdejších minerálních pramenů. 

    NÁVŠTĚVA GALERIE KRYT
Žáci třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ) navštívili v rámci výtvarné výchovy Galerii Kryt Klášterec nad Ohří, kde si prohlédli fotografie Miroslava Rady s názvem "Karneval v Benátkách před koronavirem".

     ČTEME RÁDI, S KNÍŽKAMI JSME KAMARÁDI
je projekt třídy III. ZŠ ( 6. a 8. ročník ), který bude realizován v průběhu celého školního roku 2021/2022. ​Projekt má působit jako důležitý faktor motivace dětí k utváření pozitivního postoje ke čtení a k celkovému rozvoji čtenářství, které zvláště u dětí s mentálním postižením můžeme považovat za jeden ze základních pilířů jejich dalšího osobnostního rozvoje. Dále má projekt vést děti romského etnika ke zlepšení jejich komunikačních schopností a tím také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací. Součástí tohoto projektu je také zapojení do akce "ČTENÍ POMÁHÁ" a děti, poté co si přečtou knihu, odpoví na několik otázek z obsahu přečtené knihy a tím přispěji na vybraný charitativní projekt.         V pátek 1. 10. 2021 se děti vydaly do dětského oddělení městské knihovny Klášterec nad Ohří, kde si povídaly o dětské litaratuře a o ilustrátorech pro děti a také si zde vybraly knihy, ze kterých si budou ve škole číst.

     PREVENCE NA HAVLÍČKOVCE
Ve čtvrtek 30. září 2021 naši školu navštívil strážník Městské policie Klášterci nad Ohří. Pan Miroslav Palfi uskutečnil pro žáky školy besedy s názvem „Chování na silnici, BESIP, chodci a cyklisté“. Žákům byly vštěpovány zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku. Samozřejmě také pravidla, která se týkají chodců a cyklistů. Tato beseda byla zajímavá a velmi poučná. Mgr. Petra Rompotlová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CYKLOCHODNÍKU NA PETLÉRSKÉ

 Dne 24.9.2021 jsme se zúčastnili slavnostního otevření cyklochodníku na Petlérské v Klášterci nad Ohří. Na dopravním hřišti se sešlo mnoho  předškoláků  a školáků. Program byl nejen zábavný, děti si s panem T. Bartákem zazpívaly a zatančily. O výchovný program se postaral člen MP pan M.Palfi.      Slavnostním přestřižením pásky byl nový cyklochodník otevřen. Děti si část trasy prošly a za účast dostaly sladkou odměnu a omalovánky s motivy svého města. Počasí nám přálo a všichni jsme šli domu s pocitem příjemné akce. Za I.ZŠS Jana Šperglová, za II.ZŠS Karolína Cmuntová

UKLIĎME ČESKO 2021

      Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Děti naší školy společně se svými pedagogy se již tradičně této dobrovolnické akce účastní, protože chtějí mít okolí své školy a i své město hezké a bez nepořádku.