Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

ŠKOLSKÁ  RADA

Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

(dále jen zřizovatel) 

ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY 

Článek I. 
ÚPLNÝ NÁZEV ZŘIZOVATELE 

Město Klášterec nad Ohří, nám.Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51 
IČO : 00261939 

Článek II. 
ŠKOLA PŘI KTERÉ JE ŠKOLSKÁ RADA ZŘÍZENA 

Název: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov 
IČO: 46787496 
Sídlo: Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, PSČ: 431 51 

Článek III. 
POČET ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

Školská rada má 3 nebo 6 členů. V tomto šk.roce to jsou: 
Mgr. Valérie Novotná, Mgr. Petra Rompotlová - pedagogický sbor 
Ing. Ivana Dragomirová, Milada Zlámalová- rodiče 
Zemančíková, Mgr. David Kodytek – zřizovatel 


Článek IV. 
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)