Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

DŮLEŽITÉ

Aktuální informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 
24-25 naleznete v oddíle "Aktuality"

Zápis se bude konat 8. a 9. dubna vždy od 13 do 17 hod

Pro školní rok 2024 - 2025 připravujeme opět 2 třídy prvňáčků: třídními učitelkami by měly být: Mgr. Hana Malastová a Mgr. Pavlína Zátková

Pro více informací klikněte zde

 desatero pro rodiče 


 Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku

1.V první řadě budou zařazeni do seznamu žáků naší školy všichni zájemci ze spádového obvodu naší školy (dle statistiky bychom měli mít pro všechny volnou kapacitu). Dále děti, které měly v loňském školním roce odklad školní povinné docházky.

2.Ostatní zájemci z jiných spádových obvodů města Klášterce nad Ohří do naplnění kapacity.

3.Následně budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce, a v jejich obci není základní škola.

4.Poté budou přijímáni žáci, kteří nemají trvalé bydliště na území města Klášterce nad Ohří.

5.Výše zmíněnou vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými předpisy.

6.O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ZÁKLADNÍ ŠKOLA v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon a ve znění pozdějších předpisů.

7.V případě, že počet dětí, které se dostaví k zápisu, převýší kapacitu otvíraných prvních tříd, rozhodne škola o přijetí dětí z jiných spádových obvodů na základě transparentního losování.