Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

DŮLEŽITÉ

Důležité dokumenty

zpět na úvodní stranu

Implementace reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy
Příjemce dotace:

 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
Název projektu: Společné zlepšování výuky II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012881
Období realizace: 1. 9. 2019 - 31.8.2023

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Společné zlepšování výuky II.
Z finančních prostředků v celkové výši 2.207.483, - Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Badatelský klub pro žáky ZŠ
Projektový den mimo ZŠ

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD
Projektový den ve ŠD

Školní klub:

Školní asistent – personální podpora ŠD
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD
Projektový den ve ŠD

DDM:

Školní asistent – personální podpora ŠD
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Projektový den mimo ZŠ
V současné době na škole končí tříletý dotační projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Aktuální informace nejen o těchto projektech naleznete v článcích na hlavní stránce našeho webu.
Výzva 22"Výzva č.56" (CZ.1.07/1.1.00/56.2214). V rámci této výzvy se naši žáci zúčastnili zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii a zároveň na škole proběhla v několika ročnících čtenářská dílna.