Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

DŮLEŽITÉ

Přihlašování /odhlašování/ stravování:
Každý strávník /zákonný zástupce/ vyplní přihlášku 
ke stravování na každý nový školní rok.
Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 14 hodin, nejpozději ráno do 8 hodin téhož dne osobně nebo telefonicky 731 133 616 .
Všichni strávníci, kteří budou mít přeplatek /za odhlášené obědy/ budou automaticky přihlášeni na další dny následujícího měsíce. V případě, že nechcete obědy na následující měsíc např. z důvodu nemoci / pokračování nemoci v dalším měsíci/ musíte si tyto obědy ODHLÁSIT !
Neodhlášená a včas nevyzvednutá strava propadá. Tyto obědy je odběratel povinen zaplatit v plné výši a to je 109 korun.
Nárok na dotovanou stravu má strávník pouze tehdy, když je přítomen ve škole!!


Platba obědů :
Hotově ,osobně v kanceláři vedoucí jídelny
bankovním převodem /zálohově - do 20. dne v měsíci zaplatíte obědy na další měsíc/, vyúčtování přeplatků převodem v červenci.
Výdej oběda do jídlonosiče:
Oběd, který si strávník nestihl včas odhlásit, bude vydán pouze první den nepřítomnosti ve škole, další dny je povinen odhlásit.
Jídlonosiče budou řádně umyty, odběratel oběda je povinen potvrdit odběr a poučení svým podpisem.
Oběd je určen k okamžité spotřebě!!