Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

„Spolek při ZŠ Petlérská z.s.“
Název a sídlo  Název spolku: Spolek při ZŠ Petlérská z.s. Sídlo spolku: Petlérská 447, Klášterec nad Ohří 431 51

Předseda –  Petra Vlková
Pokladník - Martin Vlas


Právní postavení spolku  Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Účelem tohoto spolku je zajištění a rozšiřování vzdělávání žáků ve škole i mimo ni, zajištění kulturního a sportovního vyžití žáků.
Předmět činnosti a účel spolku 
Předmětem činnosti spolku je především společné sportovní, kulturní a společenské vyžití žáků základní školy, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců školy. Předmětem činnosti je též možné organizování akcí společně s dalšími spolky, jejich předmětem činnosti je rozšiřování sportovních, kulturních, jazykových znalostí žáků základní školy.
  Účelem spolku je organizování společných sportovních, kulturních a společenských akcí pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a žáky Základní školy Petlérská 447 v Klášterci nad Ohří.
  Spolek je právnickou osobou dle § 214 a dalších Občanského zákoníku a nesleduje žádné politické ani náboženské cíle. Předmětem jeho činnosti jsou zejména činnosti dle bodu 1. tohoto článku a případné podnikání nebo jiná výdělečná činnost je jenom doplňkovou činností spolku. Prostředky získané činností spolku budou využívány pouze na krytí nákladů spolku a na další rozvoj spolku.
  Cíle své činnosti spolek prosazuje na členských schůzích, sportovních, kulturních a společenských akcí a dalšími aktivitami, jež jsou v souladu se stanovami spolku a platnými obecně závaznými právními předpisy.

stanovy