Aktuality

Realizace projektu Člověk a příroda

Ve školním roce 2018 – 2019 jsme realizovali na detašovaném pracovišti projekt Člověk a příroda. Šlo o pozorování změn v přírodě – střídání ročních období, krmení ptactva a zvířat v zimě, výroba krmítek do zahrady školy, „zeleninové“ stromky v lese v zimě pro zvěř. O realizaci projektu vznikala postupně fotografická dokumentace, která byla na nástěnce v prostorách školy. Vyvrcholením práce na projektu byla návštěva ZOO v Liberci, výukový program v ZOO zaměřený na ekologickou výchovu – péče o přírodu. Největší zajímavostí byla samozřejmě exotická zvířata.

Děti si práci v projektu užily, byla smysluplná, přínosná,  výsledky své práce  mají denně na očích.

Poděkování patří Městu Klášterec nad Ohří, které náš projekt finančně podpořilo.

animal 1010280 340