Školní jídelna

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují.
Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků.
POKUD ŽÁK DOSÁHNE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU (OD 1.9. DO 31.8.) VĚKU, KTERÝ PŘÍSLUŠÍ DANÉ KATEGORII, PAK DO TÉTO KATEGORIE SPADÁ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

 

 Telefonické spojení do školní jídelny: +420 731 133 616

 

Provoz školní jídelny

- Vedoucí školní jídelny: Jiřina Baráková
- Kuchařky: Jindřiška Prášková, Liana Gajová, Dagmar Bittermannová

Výdej obědů:  11.40 - 14.00 hodin
Výdej obědů pro nemocné do přinesených nádob od 11.20 do 11.40 hodin pouze první den nemoci.

 

Výše stravného (určena podle věkových kategorií)

 I. kategorie  5 - 10 let  22,- Kč
 II. kategorie  11 - 14 let  24,- Kč
 III. kategorie  15 let a více  25,- Kč

 

Placení obědů:
Provádí se vždy poslední tři pracovní dny v měsíci od 7.00 - 8.00 hod. a 14.00 - 15.30 hod.
Platba hotově - je nutno zaplatit nejméně na jeden týden
Platba převodem - lze zadat u Vaší banky trvalý příkaz na stravné do 15. dne v měsíci 

Číslo účtu: 10006-264608634 / 0600

• jméno žáka, číslo účtu, variabilní symbol= rodné číslo žáka - pokud se příjmení dítěte neshoduje s příjmením plátce účtu, do poznámky připište příjmení žáka.

Záloha

I. kategorie 500,- Kč na měsíc
II. kategorie 550,- Kč na měsíc
III. kategorie 550,- Kč na měsíc

 

Odhlašování obědů:
Provádí se do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny, telefonem nebo e-mail školy.

 

Upozornění!
Bez stravovací karty nebude oběd vydán. Pokud nebude mít žák/žákyně zaplacený oběd do 8.00 hodin, nemá nárok na oběd. Nová kartička stojí 40,- Kč.
Vstup rodičů do jídelny není dovolen. Rodiče čekají na chodbě. Tato opatření neplatí pro rodiče postižených žáků a pro výdej do přinesených nádob.

Je možno si ke kartičce dokoupit za 40 Kč,- pouzdro.

 

Daří se nám vařit pro žáky jídla chutná, zdravá tak, že vyhovují požadavkům správné výživy. Organizujeme týdny různých kuchyní, vaříme na přání žáků dle anket. Stav našich strávníků se zvyšuje, což dokazuje kvalitu naší práce. Kapacita jídelny 80 míst. Stravování probíhá za dozoru vyučujících a vychovatelek. Každé jídlo je doplňováno ovocem, kompotem či dezertem. Samozřejmostí je výběr ze dvou pití.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 

 

Attachments:
Download this file (Množství pokrmů.pdf)Množství pokrmů.pdf[ ]344 kB
Download this file (Řád školní jídelny.pdf)Řád školní jídelny.pdf[ ]225 kB