Pedagogický sbor

 

Vedení školy

   Mgr. Mácha Jaromír    ředitel školy
   Mgr. Hykyšová Ivana    zástupce ředitele školy

 

Učitelé 1. stupně

   Mgr. Francáková Zora 4.A
   Mgr. Járková Michaela  5.A
   Mgr. Malastová Hana  4.B
   Mgr. Novotná Valérie  2.A
   Procházková Dita  
   Rytychová Dana  PT
   Mgr. Spurná Kateřina  1.A
   Mgr. Zátková Pavlína  3.A

 

Učitelé 2. stupně

Bc. Bočková Jana 7.A
Mgr. Di Virgiliová Michaela 8.A
Mgr. Hykyšová Ivana  
Mgr. Krentíková Petra 9.A
Mgr. Kypta Jiří  
Mgr. Laudátová Bohuslava 8.B
Procházková Dita  
Mgr. Růžička Zděnek  
Mgr. Šimoníček Milan 6.A

 

Vychovatelky ŠD

   Poláčková Pavla  vychovatelka ŠD
   Picková Martina  vychovatelka ŠD

 

Asistentky pedagoga

   Bardounová Miroslava
   Bittermannová Dagmar
   Černohorská Pavlína
   Filáková Miriam
   Kothánková Eva
   Olivová Miroslava
   Pintířová Radka