Pedagogický sbor

 

Vedení školy

   Mgr. Mácha Jaromír    ředitel školy
   Mgr. Hykyšová Ivana    zástupce ředitele školy

 

Učitelé 1. stupně

   Mgr. Francáková Zora  6.A
   Mgr. Járková Michaela  2.A
   Mgr. Malastová Hana 1.A
   Mgr. Novotná Valérie  4.A
   Mgr. Nováková Martina MPP
   Procházková Dita  
   Rytychová Dana  PT
   Mgr. Spurná Kateřina  3.A
   Mgr. Zátková Pavlína  5.A

 

Učitelé 2. stupně

Mgr. Bočková Jana 9.A
Mgr. Di Virgiliová Michaela  
Mgr. Hykyšová Ivana VP
Mgr. Kypta Jiří ICT
Mgr. Kyptová Petra  
Mgr. Laudátová Bohuslava 6.B
Mgr. Nováková  Martina 8.A
Procházková Dita 7.A 
Mgr. Šimoníček Milan  

 

skolni maily PETL

Vychovatelky ŠD

   Poláčková Pavla  vychovatelka ŠD
   Picková Martina  vychovatelka ŠD

 

Asistentky pedagoga

   Bittermannová Dagmar
   Černohorská Pavlína
   Filáková Miriam
   Kothánková Eva
   Handrychová Olivová Miroslava
   Pintířová Radka
   Bc. Lenka Granátová
   Vlková Petra

   Mgr. Růžičková Eva