Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov

 Důležité informace ŠJ   Pomůcky na školní rok 2024/2025 

                                                                                      

NOVÉ INFORMACE
Vážení strávníci, 

vzhledem k ukončení výroby identifikačních karet k odběru jídla, jsme nuceni prodávat strávníkům (co nemají nebo ztratili kartu) již nově identifikační ČIPY za cenu 130 Kč. Tento čip, který obdrží u vedoucí ŠJ, bez poškození či ztrátě vydrží strávníkovi po celou dobu škol. stravování. Pokud strávník tuto školu opustí, tento čip bude vrácen vedoucí ŠJ, kde mu bude vyplacena částka za čip (nesmí být poškozený). 
Identifikační karty, co mají dosud stávající strávníci, nadále platí! 

Pokud někdo potřebuje informace k identifikačním kartám nebo čipům, lze v kanceláři vedoucí ŠJ  Po – Pá od 8 – 12 hodin.   

                                                                                                                                                                                                                                     Baráková Jiřina 
                                                                                                                                                                                                                                         vedoucí ŠJZaměstnanci školní kuchyně splňují požadavky zdravotní způsobilosti a potřebné znalosti nutné k ochraně zdraví našich strávníků. Celá technologie výroby a přípravy, navazující manipulace, skladovací podmínky a finální uvedení pokrmů až ke strávníkům určuje systém kritických bodů (HACCAP).
Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., která stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. Výše uvedená vyhláška stanovuje i finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků.
POKUD ŽÁK DOSÁHNE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU (OD 1.9. DO 31.8.) VĚKU, KTERÝ PŘÍSLUŠÍ DANÉ KATEGORII, PAK DO TÉTO KATEGORIE SPADÁ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK.

Telefonické spojení do školní jídelny: +420 731 133 616

Provoz školní jídelny - Vedoucí školní jídelny: Jiřina Baráková
- Kuchařky: Iveta Helgertová, Jindřiška Prášková a Romana Kubátová 
Výdej obědů:  11.40 - 14.00 hodin
Výdej obědů pro nemocné do přinesených nádob od 11.30 do 11.40 hodin pouze první den nemoci. V jinou dobu již nelze z důvodu hygienických opatření v době COVID - 19 oběd vydat!!!!

Placení obědů: 
Provádí se vždy poslední tři pracovní dny v měsíci od 7.00 - 8.00 hod. a 14.00 - 15.30 hod. 
• Platba hotově - je nutno zaplatit nejméně na jeden týden 
• Platba převodem - lze zadat u Vaší banky trvalý příkaz na stravné do 15. dne v měsíci 


Číslo účtu: 10006-264608634 / 0600 

• jméno žáka, číslo účtu, variabilní symbol= rodné číslo žáka - pokud se příjmení dítěte neshoduje s příjmením plátce účtu, do poznámky připište příjmení žáka. 

Odhlašování obědů: 
Provádí se do 8.00 hodin ráno u vedoucí školní jídelny, telefonem nebo e-mail školy. Do jídlonosičů je možno vyzvednout oběd pouze první den nepředvídatelné nepřítomnosti ve škole. Na další dny je nutno obědy odhlásit. Při neodhlášení stravy je rodič povinen doplatit náklady na výrobu oběda. Celková hodnota oběda je 109,- Kč. 

Upozornění! 
Bez stravovací karty/čipu nebude oběd vydán. Pokud nebude mít žák/žákyně zaplacený oběd do 8.00 hodin, nemá nárok na oběd. Vstup rodičů do jídelny není dovolen. Rodiče čekají na chodbě. Tato opatření neplatí pro rodiče postižených žáků a pro výdej do přinesených nádob. 

Daří se nám vařit pro žáky jídla chutná, zdravá tak, že vyhovují požadavkům správné výživy. Organizujeme týdny různých kuchyní, vaříme na přání žáků dle anket. Stav našich strávníků se zvyšuje, což dokazuje kvalitu naší práce. Kapacita jídelny 80 míst. Stravování probíhá za dozoru vyučujících a vychovatelek. Každé jídlo je doplňováno ovocem, kompotem či dezertem. Samozřejmostí je výběr ze dvou pití. 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.